K_SA_39609_3_001


3

Joodse families worden uit hun huis gehaald en moeten de huissleutels inleveren. Later worden de verlaten huizen leeggerausjt door een speciale dienst. Huisraad, letterlijk alles , gaat naar Duitsland of wordt door Nederlandse ‘helpers’ ingepikt. De verhuisfirma Puls verleende assistentie, het werkwoord ‘pulsen’ betekende in de oorlog ‘plunderen’.
Tekst: Opsomming van de maatregel die de bezetter uitvaardigde om roof en toeëigening van Joods bezit ten bate van zichzelf te legaliseren. Het doorgangskamp Westerbork wordt met geroofd Joods geld gefinancierd.