K_SA_39609_2_001


2

Vervolg van de fascistische straatterreur, omgesmeten fruitkar (Amstelveld), ingesmeten winkelruit.
De razzia’s rond het Waterlooplein, de afsluiting van de oude Jodenbuurt door opgehaalde bruggen.
Tekst: De doodstijdingen nadien van in het kamp Mauthausen omgekomen jongemannen, die bij de eerste razzia’s gepakt waren. Achter de groep opgepakte mannen tekst over de Februaristaking, het antwoord van de werkende bevolking op de antisemitische wandaden.