Stillevens

Bloemen

 • Clara de Jong 03-03 x, olieverf
  03-03 Bloemstilleven, olieverf, jaartal onbekend
 • Clara de Jong 03-04 Bloemstilleven Met Kachel 60x80,1989 olieverf
  03-04 Bloemstilleven Met Kachel 60×80,1989 olieverf
 • 30 Bloemen op kachel | aquarel 65x65
  30 Bloemen Op Kachel 65×65,1998 aquarel
 • 59 Bloemen en vruchten 1988 | aquarel 60x50
  59 Bloemen en vruchten 1988 | aquarel 60×50
 • Clara de Jong 83 Indische Doek 41x53,1989 aquarel
  83 Indische Doek 41×53,1989 aquarel
 • dubbel dahlias en sipke dagboekfragment Clara de Jong
  dubbel dahlias en sipke dagboekfragment Clara de Jong
 • 140 Bloemetjeskan 1987 | aquarel 75x94
  140 Bloemetjeskan 1987 | aquarel 75×94
 • Clara de Jong 213 Bietjes 1965 | olieverf 51x60
  213 Bietjes 1965 | olieverf 51×60
 • Clara de Jong 269 Uitgelopen Rabarber 50x45,1975 olieverf
  269 Uitgelopen Rabarber 50×45,1975 olieverf

Blauwgrijs

 • Clara de Jong 04-05 Stilleven Met Poon 70x50,1987 olieverf
  04-05 Stilleven Met Poon 70×50,1987 olieverf
 • 33 Stilleven | aquarel 70x55
  33 Stilleven | aquarel 70×55
 • 52 Bloemen en rode vruchten 1989 | aquarel 57x70
  52 Bloemen en rode vruchten 1989 | aquarel 57×70
 • 53 Stilleven met peer 1989 | aquarel 55x75
  53 Stilleven met peer 1989 | aquarel 55×75
 • 57 Juffrouwtje in het roze 1988 | aquarel 60x50
  57 Juffrouwtje in het roze 1988 | aquarel 60×50
 • 60 Cacaozuster 1988 | aquarel 60x50
  60 Cacaozuster 1988 | aquarel 60×50
 • 111 Zonder titel 1988 | aquarel 60x70
  111 Zonder titel 1988 | aquarel 60×70
 • 270 En een kropje sla 1990 | olieverf 70x60
  270 En een kropje sla 1990 | olieverf 70×60
 • Clara de Jong 316 De Rode tafel, olieverf 1999
  316 De Rode tafel, olieverf 1999

Interieurs

 • Clara de Jong 05-03 De Rode Tafel 70x50*,1975* olieverf
  05-03 De Rode Tafel 70×50*,1975* olieverf
 • Clara de Jong 5 De Kat Kijkt 78x58,1999 olieverf
  5 De Kat Kijkt 78×58,1999 olieverf
 • 4 Stilleven met indische doek 1999 | olieverf 68x79
  4 Stilleven met indische doek 1999 | olieverf 68×79
 • Clara de Jong 90 Duivenzolder/ 65x75,1994 aquarel
  90 Duivenzolder/ 65×75,1994 aquarel
 • Clara de Jong 109 Chrysanten 79x59,2003/05 olieverf
  109 Chrysanten 79×59,2003/05 olieverf
 • 130-S De winter heerst daar buiten... 1979 | aquarel 100x70
  130 De winter heerst daar buiten… 1979 | aquarel 100×70
 • 147 Trommeltjes 1998 | olieverf 73x63
  147 Trommeltjes 1998 | olieverf 73×63
 • 161 Keuken Saxenburgerstraat 2004 | olieverf 79x79
  Keuken Saxenburgerstraat 2004 | olieverf 79×79