De wereld in 1918

‘In diezelfde tijd  (1975-1980) begon Clara aan een aantal tekeningen voor de Waarheid, de Groene Amsterdammer, het Auschwitzcomité en het Februaristaking-herdenkingscomité. 
Dit waren tekeningen die in de krant gepubliceerd moesten worden en dat vroeg bijzondere aandacht voor de vormgeving. De subtiele lijntjes en grijstinten waarin zij gewoon was te werken moesten wijken voor een krachtiger en contrastrijker aanpak.
Dit soort werk, zoals de drie tekeningen met de titel “De wereld in 1918”, die paginagroot in de Waarheid geplaatst werden, vereisten de nodige studie. Ze deed graag bibliotheek en archiefonderzoek, ze was sowieso zeer belezen.’ (P.B.)

Vrouwenkiesrecht

 • T271
 • T279
 • T280

De wereld in 1918

 • 93
 • 268
 • T269
 • T272
 • T273
 • T274
 • T275
 • T276
 • T277 NTK
 • T281