K_SA_39609_8_001


8

De treinen rijden, sommige Joden zien kans onder te duiken.
Tekst: Overzicht van leeggehaalde Joodse tehuizen. Krantenbericht april ’43, bekendmaking dat in de huiselijke kring opgenomen personen, van wie niet vaststaat dat zij niet-Joods zijn, dienen te worden aangegeven bij de politie; dit geldt ook voor onderhuurders. Kwitantie van de Sicherheitsdienst, die werd uitgereikt bij aangifte van Joodse mensen, die ondergedoken zaten. Bericht: Voor het einde van de oorlog zijn 10.000 Joodse onderduikers opgepakt en als strafgeval op transport gestuurd.